Aanmelden

Over ons?

Uitvaartcentrum.be, een traditionele begrafenisondernemer met net dat ietsje meer.

Als u geconfronteerd wordt met het overlijden van uw dierbare,
heeft u nood aan iemand die naar u luistert en met u samenwerkt. 
Een professioneel die met u mee denkt om uw dierbare een waardig afscheid te geven.

Hier rekenen we op. We zijn immers mensen. 
En mensen die te maken hebben met verdriet hebben nood aan steun, degelijke begeleiding, iemand die weet wat kan en wat mag, iemand die soms out-of-the-box denkt.

Onze organisatie is gegroeid uit enkele familiebedrijven die de handen in elkaar hebben geslaan om het familiale karakter in hun onderneming te waarborgen. Samen investeren we in eigen infrastructuur en technologie die ten goede komt aan het persoonlijke karakter van een afscheid.

Om de traditionele kerkelijke uitvaart vorm te geven, investeren we dagelijks in de opleiding van ons personeel. De waarden en tradities die al 5 generaties doorgegeven worden van vader op zoon, aangevuld of bijgestuurd door de hedendaagse noden zijn zeer belangrijk om deze ceremonie mooi te begeleiden.

Een uitvaart in crematorium of op alternatieve locatie, wordt ook door ons tot in de kleinste details uitgevoerd. Op deze manier heeft u van kennismakingsgesprek tot uitvoering en nazorg één contactpersoon.

Om het ultieme persoonlijke karakter te waarborgen, investeerden we reeds in twee uitvaartcentra. Het Antwerps Uitvaartcentrum en het Uitvaartcentrum Schilde. Gebouwen die volledig zijn ontworpen om afscheid te nemen. Burelen, ontvangstkamers voor de bespreking met de familie, mortuarium voor de verzorging van de overledene, rouwkamers voor het brengen van een laatste groet, aula voor de uitvoering van de afscheidsplechtigheid en zalen voor koffietafels of rouwmaaltijden om herinneringen op te halen na de uitvaart.

Uitvaartondernemers

 • Bogaers
  Bogaers
 • Heiremans
  Heiremans
 • Marschang
  Marschang
 • Geyskens
  Geyskens

Historiek

1880
1893
1910
1920
1930
1936
1962
1980
1993
2003
2004
2008
2010
2015
2016

Het ontstaan van begrafenissen Heiremans gaat terug tot in 1880.

De eerste generatie, koster orgelist van de Sint-Jan parochie te Borgerhout, beslist om zich in te zetten om mensen een waardig afscheid te bieden. Hij begint met een klein kantoortje in de Driehoekstraat (nu Stenenbrug).

In het jaar 1893 ontstaat in Antwerpen Noord de firma Marschang.

De eerste generatie, schrijnwerker van hoofdberoep, maakt voor alle overledenen van de Seefhoek de lijkkist. Meer en meer breidt hij zijn diensten uit en wordt écht begrafenisondernemer. Zijn atelier aan de Vaartkaai bouwt hij om tot kantoor.

De begrafenisonderneming “Huis van vertrouwen” - firma D’Hauwer wordt opgericht in 1910.

De begrafenisonderneming verdiende haar sporen op het Antwerpse Zuid, meerbepaald op de Amerikalei, waar momenteel Sigarenhandel Verloo huist.

De familie Marschang verhuist door omstandigheden naar de Trapstraat.

Hier wordt de eerste winkel ingericht voor de verkoop van (kunst) bloemen en kransen, grafornamenten e.d.

De tweede generatie van Begrafenissen Heiremans engageert zich mee in de zaak.

Het kantoor aan de Stenenbrug verhuist naar een winkelpand in de Sint-Janstraat.
Buiten het organiseren van de uitvaartdienst start hij met de verkoop van (kunst) bloemen en kransen.

De échte begrafenisondernemer is geboren.

In het jaar 1936 wordt de firma Begrafenissen Geyskens opgericht.

Frans Geyskens, koster van de Sint-Guibertuskerk in Schilde beslist om zich, door de groei van het dorp, in te zetten voor het organiseren van de begrafenissen voor de inwoners van Schilde.

In 1962 verhuist de zaak “Huis van Vertrouwen” naar de Kasteelstraat te Antwerpen.

De naam wordt gekoppeld aan de familie Bogaers.
Er wordt met ambitie en zin voor vernieuwing gewerkt en een tweede vestiging in de Kasteelpleinstraat 75 wordt door Jef geopend.


De derde generatie van Begrafenissen Heiremans, Gerard, bouwt de zaak verder uit.

Eddy Heiremans, inmiddels de vierde generatie van begrafenissen Heiremans, opent het eerste private rouwcentrum in Antwerpen.

Een plek waar intiem en heel persoonlijk een laatste groet kan gebracht worden aan de dierbare overledene.

Begrafenissen Marschang bestaat 100 jaar.

Om de zaak klaar te maken voor de toekomst wordt in de Sint-Amandusstraat enkele panden omgebouwd tot een full-service uitvaartkantoor. Rouwcentrum, klein auditorium, kistenmakerij, drukkerij, burelen en een winkel. Zeer vooruitstrevend voor deze tijd.


Het filiaal 'Oud Huis Heiremans' in de Sint-Janstraat in Borgerhout krijgt een facelift. Klaar voor de toekomst, met respect voor het verleden.

Het Antwerps Uitvaartcentrum wordt geopend.

Een gebouw volledig ontworpen om afscheid te nemen met alles op één plek. Achter een discrete gevel schuilt een rouwcentrum, aula voor afscheidsplechtigheden, zalen voor koffietafels, ontvangstsalons voor de bespreking en kantoren voor de administratie en organisatie.

Begrafenissen Heiremans en begrafenissen Geyskens slaan de handen in elkaar.

Ze tekenen een charter om het familiale karakter in de uitvaartbranche te beschermen.

Begrafenissen Marschang sluit zich aan bij het charter dat in 2004 werd opgesteld.

Inmiddels wordt de organisatie geleid door de familie Heiremans en de familie Marschang.

Het oude kantoor van de firma Bogaers in de Kasteelstraat wordt gesloopt en omgevormd tot een nieuwe woning met uitvaartkantoor.

Ook het kantoor in de Kasteelpleinstraat wordt gerenoveerd.

Het Uitvaartcentrum Schilde opent de deuren.

Een gebouw naar het idee van het Antwerps Uitvaartcentrum, maar aangepast aan de noden van deze regio en ingericht met de laatste snufjes op vlak van technologie om in te zetten in het nog persoonlijker maken van het afscheid.

Het Antwerps Uitvaartcentrum krijgt een heropwaardering om bij te blijven bij de toekomst.

Een vereenvoudigde, duidelijke huisstijl wordt ontwikkeld en voortaan zullen de drie firma’s als eendracht de toekomst ingaan met één duidelijk logo en onder de noemer ‘uitvaartcentrum.be’

Begrafenissen Bogaers sluit zich aan bij het charter.

Een firma met een bijzonder palmares zoals Hilda Craeybeckx, Patricia Maessen, Regine Bee, Julien Schoenaerts, Lode Sebrechts, .... Zo is ook het familiale karakter van deze firma gegarandeerd.

Het uitvaartkantoor in de Kasteelpleinstraat 75 verhuist naar huisnummer 35 om te beantwoorden aan de noden van vandaag.

De families Heiremans, Marschang en Bogaers blijven zich inzetten om getroffen families een ‘waardig afscheid’ te bieden.