Het artikel is toegevoegd aan je Winkelmandje

Rouwen op de werkvloer, hoe begin je eraan?

Het overlijden van een collega kan een zeer moeilijke en emotionele tijd zijn voor iedereen op de werkvloer. Het is belangrijk om te begrijpen hoe u en uw collega's hiermee om kunnen gaan en de nodige stappen kunnen zetten om het rouwproces te ondersteunen.
 

Rouw is een persoonlijke aangelegenheid.

Ten eerste is het belangrijk om te erkennen dat de reacties van iedereen anders kunnen zijn bij het horen van het nieuws over het overlijden van een collega. Sommigen kunnen verdrietig zijn, terwijl anderen misschien geschokt, boos of verward zijn. Het is belangrijk om te beseffen dat iedereen op hun eigen manier omgaat met rouw en dat er geen juiste of foute manier is om te reageren.

Wat is je rol als werkgever?

Wat is je rol als werkgever?

Het is belangrijk dat er een open en eerlijke communicatie is tussen de werknemers en de werkgever. De werkgever moet proactief zijn en zorgen voor een gepaste manier om het nieuws over het overlijden van de collega te delen. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de collega's eerst op de hoogte worden gesteld voordat het nieuws naar buiten wordt gebracht. Dit geeft de collega's de tijd om de situatie te verwerken en eventueel met hun naasten te spreken voordat het nieuws openbaar wordt gemaakt.

Als een collega overlijdt, kan het helpen om te herinneren aan de positieve momenten en herinneringen die u deelde met de overledene. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een herdenkingsmoment, waarin collega's kunnen samenkomen en hun steun kunnen betuigen aan de nabestaanden. Dit kan ook een moment zijn om de overledene te eren en hun bijdrage aan het team te erkennen. 

Maar evengoed kan het belangrijk zijn voor de collega’s om mee herinneringen te delen tijdens het afscheidsmoment of de begrafenis. Een mooie afscheidsrede met leuke anekdotes van op de werkvloer, kan ondersteunend zijn voor zowel collega’s als nabestaanden. Zo kan je bijvoorbeeld een brainstormsessie organiseren voor het team.

Het is belangrijk om te onthouden dat iedereen op zijn eigen manier rouwt en dat sommige collega's misschien extra ondersteuning nodig hebben om door deze moeilijke tijd te komen. Of misschien verwerkt een collega dit liever niet in groep. Heb hier dan ook begrip voor. Wees niet verontwaardigd als de meest naaste collega misschien geen behoefte heeft aan een brainstormsessie in groep.

De werkgever is best ook begripvol en flexibel met betrekking tot de tijd die medewerkers nodig hebben om te rouwen en het bijwonen van de begrafenis of afscheidsmoment. Het kan nodig zijn om de werkzaamheden tijdelijk aan te passen om medewerkers de ruimte te geven om hun verdriet te verwerken.

De werkgever is best ook bereid om op lange termijn ondersteuning te bieden aan medewerkers die rouwen om het verlies van hun collega. Dit kan bijvoorbeeld door middel van welzijnsprogramma's, therapie of andere vormen van ondersteuning.

Het kan evenwel belangrijk zijn dat de werkgever ook de nabestaanden de nodige steun kan bieden tijdens het rouwproces. Dit kan variëren van het bieden van professionele hulp en zelfs counseling tot het bieden van praktische ondersteuning bij het plannen van de begrafenis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het voorzien van technisch materiaal zoals projector en projectiedoek om een mooie fotomontage te voorzien. Dit is soms een grote kost voor de familie, maar kan ondersteund worden door het bedrijf.

Tot slot Is het belangrijk om te onthouden dat elk geval anders is en dat de specifieke rol van de werkgever kan variëren afhankelijk van de omstandigheden en de behoeften van de betrokkenen. Het is echter altijd belangrijk om proactief te zijn en de nodige steun en middelen te bieden om medewerkers en nabestaanden te ondersteunen tijdens deze moeilijke tijd.

De rol van de collega

Wanneer een collega een dierbare verliest, kan het moeilijk zijn om te weten hoe je moet reageren. Als collega heb je een belangrijke rol in het bieden van steun en troost aan je collega in deze moeilijke tijd.
 

Toon empathie

Laat je collega weten dat je begrip hebt voor zijn of haar verdriet en bied je oprechte medeleven aan. Luister naar je collega en geef hem of haar de ruimte om te praten over zijn of haar gevoelens. Blok dit zeker niet af door over eigen ervaringen te praten, maar luister vooral naar wat je collega te vertellen heeft.
 

Bied praktische hulp

Bied aan om te helpen bij het afhandelen van werk gerelateerde taken.
Zo kan je wat werk overnemen van je collega zo hoeft hij of zij zich niet slecht te voelen als de focus even wat minder is.
Je kan bijvoorbeeld ook helpen met regelen van praktische zaken. Ben je administratief wat sterker dan je collega, kan je aanbieden om mee de administratie rond het overlijden af te handelen. Je ziet het vaak in films of series, maar een warme maaltijd maken voor de collega en zijn familie kan een heel mooie troost zijn.
 

Wees flexibel

Geef je collega de ruimte om te rouwen en pas zonodig het werkritme aan. Als het even niet lukt, toon dan begrip. Geef meer tijd en stel indien mogelijk deadlines uit of van korte deadlines op.
 

Blijf in contact

Het rouwen stopt niet na enkele dagen of na de begrafenis. Houd daarom contact met je collega, ook na de begrafenis of de rouwperiode. Stuur een kaartje, bel af en toe op of stuur een berichtje om te vragen hoe het gaat. Laat zien dat je er bent voor je collega. Ga in gesprek, luister, toon begrip en ondersteuning.
 

Bied steun op lange termijn

Rouw is een langdurig proces en het kan zijn dat je collega ook na een aantal weken of maanden nog steun nodig heeft. Blijf beschikbaar en bied indien nodig ook op lange termijn steun aan je collega. Misschien heeft de collega nood aan therapeutische ondersteuning, maar is het moeilijk om dit aan de leidinggevende te communiceren. Neem de moeilijke rol op voor de collega als die daar behoefte aan heeft. Het kan verlossend werken en de collega helpen om toch de hulp te krijgen die hij of zij nodig heeft.

Delen