Wordt eens peter van een graf

Wordt eens peter van een graf

Op de begraafplaatsen van de stad Antwerpen staan mooie grafmonumenten. Neem nu begraafplaats Schoonselhof, Floraliënhof (in Berchem) of Silsburg in Borgerhout. Als je hier niet komt om te rouwen, kan je je ogen de kost geven en blijven rondwandelen tussen de prachtige praalgraven. Of het nu gaat over oud-burgemeesters of welstellende families, bekende Vlamingen of mensen die héél geliefd waren in de gemeenschap. Velen kregen vroeger een praalgraf.

Om dit funerair erfgoed niet verloren te laten gaan, besliste de stad Antwerpen enkele jaren geleden om hier iets aan te doen. Er werd besloten dat deze prachtige grafmonumenten in bruikleen kunnen genomen worden door u en ik. Zo kan ook jij later rusten in één van de prachtige monumenten op de begraafplaatsen.

Ook peterschap is een optie. Zo kunnen bedrijven of verenigingen peterschap aanvragen over een grafmonument van iemand die belangrijk was of is voor de vereniging of het bedrijf. Het enige verschil met peterschap is dat in dit graf niemand begraven kan worden.

Een woordje uitleg.

Bruikleen

Bruikleen

Door een historisch grafmonument in bruikleen te nemen, krijg je de kans om voor jezelf of een dierbare een unieke laatste rustplaats uit te kiezen. Tegelijkertijd zorg je ervoor dat een bijzonder stukje erfgoed blijft bestaan.

De medewerkers van de stad Antwerpen gaan met jou opzoek naar het graf waar jij je goed bij voelt. Een prachtig monument of net een eenvoudig graf, het kan allemaal. Als je keuze gekend is, gaat de stad Antwerpen zorgen dat het graf weer helemaal leeg is. Tenminste, als je dit wenst.

Vervolgens kan jij het graf restaureren. Het monument moet wel in zijn oorspronkelijk ontwerp en naar de tijdsgeest bewaard worden. Je kan niet gaan kleuren of andere vaste ornamenten gaan toevoegen.

Peterschap

Peterschap

Naast bruikleen is er ook de mogelijkheid een grafmonument in peterschap te nemen. Groepen, bedrijven of particulieren kunnen zich inzetten om een historisch grafmonument te onderhouden en te restaureren. Zo’n peterschap is gratis. De stad vraagt enkel dat je het onderhoudsadvies dat bij de aanvraag wordt opgemaakt, naleeft. In een peterschap kan niemand begraven worden.

Op deze manier help je het rijke funeraire erfgoed van de stad Antwerpen te bewaren.

Kostprijs

Hoeveel betaal je dan eigenlijk voor bruikleen? Hieronder zetten we de kostprijzen op een rijtje.

Je betaalt een eenmalige vergoeding voor de bruikleen. Daarnaast betaal je voor het aantal concessies in het graf volgens de geldende tarieven en termijnen. De eenmalige vergoeding op de bruikleen bedraagt:

  • 1.000 euro voor grafmonumenten tot 150 centimeter breedte
  • 2.000 euro voor grafmonumenten tot 250 centimeter breedte
  • 3.000 euro voor grafmonumenten breder dan 250 centimeter

Het concessietarief bedraagt 500 euro per stoffelijk overschot per 25 jaar.

Het peterschap over een graf is dus gratis.

Interesse?

Heb je interesse in het nemen van een peterschap of bruikleen? Dan ga je als volgt tewerk.

Om te beginnen geeft de stad Antwerpen graag persoonlijk advies. Vervolgens zal de stad Antwerpen helpen met de afhandeling van je aanvraag. Als je aanvraag tot peterschap van het grafmonument of bruikleen is goedgekeurd, dan gaat de stad Antwerpen een overeenkomst met je opmaken waarin de onderhoudsvoorwaarden staan uitgelegd. Na ondertekening van de overeenkomst zal je aanvraag tot bruikleen of peterschap definitief goedgekeurd worden door het college van burgemeesters en schepenen van de stad Antwerpen.

Contactgegevens

Waar moet je dan zijn om de aanvraag tot peterschap of bruikleen van een graf in gang te zetten?

Je surft naar de website van de stad Antwerpen 

https://www.antwerpen.be/product/historisch-grafmonument-bruikleen-grafconcessie

of je neemt contact op met de dienst begraafplaatsen op het nummer 03 740 36 40.

Delen